Orderbevestiging
U ontvangt een bevestigingsemail van uw bestelling bij trike-webshop.nl met uw bestelnummer. In deze bevestiging staat vermeld welke artikelen u heeft besteld en wat de kosten zijn, inclusief de verzendkosten. Deze bevestiging betekent dat wij uw bestelling goed hebben ontvangen.

Prijzen en betaling
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn inclusief BTW maar exclusief de verzendkosten.
De verzendkosten worden op basis van het gewicht en afmetingen van de door u bestelde producten berekend.
Bij i-deal betalingen moet het te betalen bedrag minimaal € 2,– of meer zijn, kleinere bedragen accepteert i-deal niet.
Als u  via i-deal de betaling uitvoerd wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd.
Bij vooruitbetalen is het de bedoeling dat het totaal bedrag vooraf wordt voldaan, als het bedrag is overgemaakt met vermelding van factuur nummer wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd.    

Verzending
trike-webshop.nl draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is trike-webshop.nl gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist trike-webshop.nl of het artikel vervangen wordt.
Afbeeldingen kunnen afwijken van de geleverde producten.

Retourneren
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering te retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd wanneer het product in originele verpakking geretourneerd wordt. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. De kosten van verzending van de producten van trike-webshop.nl naar afnemer en voor retourzending komen ten laste van de klant.
Voldoen de geretourneerde producten niet aan bovenstaande eisen, dan blijven ze jouw eigendom. De producten worden dan weer terug aan de klant geretourneerd, en trike-webshop.nl zal dan de gemaakte kosten in rekening brengen bij de klant.

Selecteer een Afleverpunt